Autism_-_Is_There_A_Link_With_Immunizations_


אוטיזם - למקרה מותקן חיבור לחיסונים?514

סיכום:
אוטיזם מהווה הפרעה התפתחותית נוירולוגית, אשר עשויה לעכב את כל הצמיחה ההתפתחותית התקינה אצל עוזרות. תסמינים של אוטיזם כוללים נזקים בכישורים חברתיים, ובינהם וגם יכולות תקשורת, התנהגויות חוזרות ודפוסי שיחה לקויים. מכיוון שחומרת התסמינים תשתנה, עוזרות מסוימים המאובחנים כסובלים מאוטיזם עשויים לשאת יכולים לגור לבדם, בעוד שאחרים מסתמכים מרבית אודות מישהו שיטפל שבהם. אך היו תיאוריות שאוטומטיות ...


מילות מפתח:
גוף המאמר:
אוטיזם היא בעצם הפרעה התפתחותית נוירולוגית, שעשויה לעכב את אותם הצמיחה ההתפתחותית התקינה של אנשים. תסמינים על ידי אוטיזם כוללים נזקים בכישורים חברתיים, דוגמת וגם יכולות תקשורת, התנהגויות חוזרות ודפוסי שיחה לקויים. מכיוון שחומרת התסמינים תשתנה, כמו זה יחודיים המאובחנים כסובלים מאוטיזם עלולים להיות רשאים לחיות ללא עזרה, בעוד שאחרים מסתמכים מרבית הכול על מישהו שיטפל בם. אולם אירועים שימשו תיאוריות לפיהן אוטיזם יכול להיגרם על ידי חיסונים, ואינו נמצאו דגשים מדעיים המקשרים של השניים.

מחקר נערך לברירת קישור מכיוון אוטיזם לחיסונים והמחקר ימשיך למצוא הדבר מאפיין להפרעה מזיקה זו. יחד עם זאת, איש מהנתונים שנאספו, מהמחקר שנערך ידוע שעד כזה, לא הצליח להוכיח תיאוריה זאת. המחקר הלאומי לאנצפלופתיה בילדות נחקר בשנת 1997. המחקר היה לזהות קישור מכיוון תפקוד נוירולוגי לחיסון מכיוון של חצבת. החוקרים אינן מצאו קישור בין השניים, ואם בכלל, פשוט אישרו כי החיסון מפני חצבת אינם תרם להפרעות נוירולוגיות כלשהן או לתפקוד לקוי.

2 בדיקות נספחים שנערכו במסגרת הזמן תשע השנים הבאות מתבצעים ואלה כדי לראות את הקשר מכיוון חיסונים לאוטיזם. שוב פעם, איש מאלה הן לא הראה חיבור מתאים של השניים. כזה המחקרים האלו, שנערך ב- 1998 באמצעות ווייקפילד ועמיתיו, העלה שהרי חיסון ה- MMR גרם לחריגות מעיים ולרגרסיה התפתחותית של ילדיהם עם עשר ירחים ממועד הנחיות לקבלת ה- MMR.

יחד עם זאת, במחקר זה הזמן שימשו בעיותיו, כולל העובדה החשובה שרק 12 ילדיהם היוו במחקר, אינם בהכרח השתמשו בילדים חסונים לנבדקי בקרה, ולפחות 4 מתוך 12 הילדים המעורבים סבלו מגורמים משחק שעות הערב שאנו חוו תסמינים כלשהם. אצל בעיות רבות של במעי. עקב העניין שכל כך הרבה הן לא נעשה בסדר במחקר, מגוונים מהמחקרים חזרו בדעותיהם אודות התוצאות ואפילו אחת מהתוצאות שהושגו הן לא רשאית לחמה כהוכחה ברורה תומכת.

מה משמעות כל זה? לרוב, במטרה להוכיח מידי תיאוריה, אלמנטים מדעיים נדרש להפנות אחת לכיוון המענה. אשת מהמחקרים שנעשו בניסיון לדעת קישור אינם הוכח. ספר תורה עם טעמים שנעשו בתחום רב גוניים מתרחשים בשל התיאוריה לפיה אוטיזם נחוץ לחריגה גנטית.


בתקופה האחרונה מתקיים בדיקה על שמעל מ -30,000 ילדים יפנים, ילידי יוקוהמה ב- 1988 ל -1996, אשר האומנם צבר הוכחה לכך שלא חיבור מכיוון ה- MMR לאוטיזם. ביסודו אצל נושא, הנושא שמחקר זה הזמן מסמן היא בעצם שגם כעבור תיקון ה- MMR בחיסונים בודדים, עשר הילדים שאובחנו עם אוטיזם המשיך לטפוח. משמעות הפתרון הנו שהורים אינן זה מודאגים 2 שנים מכיוון שהם מעמידים את ילדים בסכנה כשיקרה הינם נהנים את אותה ה- MMR.

העובדה מהווה שלאורך כל כך שנות המחקר אינם יוכל מחקר כדלקמן להוכיח כי מתופעל קשר בין חיסון משולש, MMR ואוטיזם. המחקר יימשך, יחד עם זאת, למען הסיבה לאוטיזם בתקווה שהן לא נמצא רק אמתלה, אלא גם תרופה.Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

The Soda Pop